DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER – ( KILAVUZ )

a)    Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.Son başvuru tarihi 6 eylüldür.

b)    Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (EK-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır.Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c)    Veliler/vasiler; 2016/2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslar arası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere(birinci,ikinci,üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

ç)    Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri,nafaka,diğer gelirler dahil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi,muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınmayan kişiler 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir geliri beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmi kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

d)    Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e)    Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (EK-12) 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

f)    Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanununun 13’üncü maddesinde belirtlilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

g)    Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihte e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tecihi yapabilecektir.

BİLGİ NOTU:

  • OKUL  ÖNCESİ DESTEK TUTARI                                  : 3.290 TL/YIL

  • OKUL  ÖNCESİ DESTEK YAŞ ARALIĞI                      : 48-66 AY ARASI

  • VELİLERİN OKULA SON BAŞVURU TARİHİ             : 6 EYLÜL 2018